• Steg 1: Grunduppgifter
  • Steg 2: Skapa inloggning
  • Steg 3: Registrera styrelse
  • Steg 4: Övrigt
  • Steg 5: Försäkran
  • Steg 6: Skicka förfrågan

Steg 1: Grunduppgifter

Fyll i grunduppgifterna kopplade till er förening. I steg 4 ska föreningens stadgar och signerat protokoll från senaste årsmötet alternativt bildandemöte laddas upp.

Tillhör du en förening som redan finns registrerad hos Örebro kommun ska du INTE registrera föreningen på nytt. Du kontaktar då istället den föreningsansvarige i er förening för att bli upplagd som en underanvändare. Om du inte vet vem det är kontakta Föreningsenheten på foreningsenheten@orebro.se för att få hjälp med inloggningsuppgifter.

Föreningens uppgifter

Kontaktuppgifter

Kategori

Föreningsverksamhet

Övrigt