• Grunduppgifter
  • Skapa inloggning
  • Registrera styrelse
  • Dokument
  • Försäkran
  • Skicka förfrågan

Grunduppgifter

Fyll i grunduppgifterna kopplade till er förening. I steg 4 ska föreningens stadgar och signerat protokoll från senaste årsmötet alternativt bildandemöte laddas upp. 

OBS! Det är enbart föreningar som har säte i Örebro kommun som ska ladda upp dokumenten. 

Om din förening redan finns registrerad i föreningsregistret ska du inte registrera föreningen på nytt. Er förening har en användare som kan hjälpa dig att bli upplagd på föreningens sida. Vet ni inte vem som redan är upplagd som användare i er förening så kontakta förvaltningen för att få inloggning. E-postadress: foreningsstod@orebro.se.

 

Fyll i grunduppgifterna kopplade till er förening. I steg 4 ska föreningens stadgar och signerat protokoll från senaste årsmötet alternativt bildandemöte laddas upp. 

OBS! Det är enbart föreningar som har säte i Örebro kommun som ska ladda upp dokumenten. 

Om din förening redan finns registrerad i föreningsregistret ska du inte registrera föreningen på nytt. Er förening har en användare som kan hjälpa dig att bli upplagd på föreningens sida. Vet ni inte vem som redan är upplagd som användare i er förening så kontakta förvaltningen för att få inloggning. E-postadress: foreningsstod@orebro.se.

 

Föreningens uppgifter

Kontaktuppgifter

Kategori

Tabellfunktioner

Föreningsverksamhet

Övrigt